ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLY KOMPLETACE A PROCESŮ

KONTROLNÍ STANICE

Tato stanice slouží pro kontrolu přítomnosti kovových spon, které jsou součástí dodávaného kompletu a je také vybavena čidlem pro kontrolu posledního místa nedotečení dílu a tím eliminujeme dodání vadných kusů z důvodu různých možných vad.

Zařízení je propojeno s tiskárnou, která po provedení kontrolního cyklu vytiskne identifikační štítek k dílu (ID, datum a čas) jako ztvrzení kontroly. V případě neshody, stanice signalizuje chybu.

OFUKOVACÍ STANICE

Před uložením do balení s hotovými výrobky projde každý díl touto stanicí. Ofukovací stanice byla vyvinuta za účelem odstranění výskytu dílů, které mají díky statické elektřině zbytky nečistot či špon, které jsou při dalším zpracování nežádoucí. Při tomto vývoji se již použily komponenty z vlastní prototypové dílny a 3D laboratoře (3D tiskárna).