KONTROLNÍ A MĚŘÍCÍ PŘÍPRAVKY

MECHANICKÉ

- mechanické přípravky pro kontrolu dílců v procesu výroby.

Kontrola např. polohy a rozměrů otvorů, výšky dosedacích ploch, kontrola funkčních ploch. Kontrola se provádí pomocí kalibrů, popř. ručičkových úchylkoměrů.

Pomocí těchto přípravků se kontroluje stabilita procesu a zabraňuje výskytu neshodného kusu na celé výrobní dávce.

OPTICKÉ

- optická kontrola

1. GENERACE

- kamery kontrolují přítomnost či nepřítomnost (i části) objektu

2. GENERACE

kamery kontrolují nadefinované rozměry na určitém místě 

3. GENERACE

využití umělé inteligence jejíž pomocí jsme schopni detekovat definovanou vadu kdekoliv na výrobku