AUTOMATIZOVANÉ ROBOTICKÉ SYSTÉMY

REALIZACE ZAKLÁDACÍHO STOLU PRO AUTOMATIZACI


Zadání:

- Tvorba pracovního stolu pro zakládání klipů robotem a automatický ořez vtokového ústí


Cíl:

- Menší zmetkovitost (ruční vs. automatický ořez)

- Eliminace reklamací (dodání nekompletních dílů bez spon)

- Efektivní proces (pro obsluhu je dostačující jeden operátor místo původních dvou)Výsledek:

- Snížení zmetkovitosti díky automatickému ořezu

- Ušetřené náklady spojené s reklamacemi

- Menší náročnost na obsluhovost


PRVNÍ "AUTOMATIZACE", KTEROU JSME REALIZOVALI


Zadání:

- Nahradit ruční vkládání drátu do vstřikovací formy za zakládání drátu manipulátorem


Cíl:

- Snížit zmetkovitost (eliminace lidské chyby při zakládání drátu do formy)

- Zabránit poškození formy (zakládání drátu robotem je přesné)

- Zrychlit cyklus (automatizováním procesu zakládání je cyklus pevný a proces je stabilní)Výsledek:

- Zrychlení cyklu o 20 %

- Snížení zmetkovitosti


REALIZACE AUTOMATIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ PRO LISOVNU


Zadání:

- Automatizace ručního ořezu vtoků a vkládání klipů


Cíl:

- Snížit zmetkovitost (ruční ořez vtoků)

- Snížit reklamace (neúplná kompletace všech klipů)

- Snížení počtu operátorů (nižší mzdové náklady)

- Zrychlení výroby


Výsledek:

- Snížení zmetkovitosti díky automatickému ořezu vtoků

- Snížení reklamací (úplná kompletace klipů)

- Snížení obsluhy o 50 %