KONSTRUKCE FOREM

ZKUŠENOST, ODBORNOST, PRAXE

Konstruktérský tým


Náš konstruktérský tým využívá svých zkušeností a blízkost

lisovacích strojů k optimálnímu návrhu nástroje. Díky těmto

zkušenostem a novým technologiím, které využívají, patří v oboru lisovacích nástrojů k velkým odborníků.

SW a technologie


    Správné výsledky jsou podporovány moderními SW nástroji.

    Každoročně investujeme tak, abychom byli stále na

    technologické špičce v oboru, jak v oblasti SW, tak i HW.

    Simulace


    Nezbytným nástrojem kvalitní konstrukce forem je využívání moderních SW nástrojů pro simulaci výplně dutin forem příslušnými plasty.